Invalid YouTube Creator Percentage (%)

Invalid Twitch Creator Percentage (%)

Invalid Twitter Creator Percentage (%)

Invalid Vimeo Creator Percentage (%)

Invalid GitHub Creator Percentage (%)